Внимание, работа интернет магазина приостановлена, о возобновлении приема заказов будет отдельное уведомление. Приносим искренние извинения.
Спасибо за понимание.

Публічний договір купівлі-продажу товарів та надання послуг

Публічний договір купівлі-продажу товарів та надання послуг

Цей Договір є офіційною пропозицією (офертою) «MORE FISH» (далі за текстом-«Продавець») про придбання, виготовлення та доставку блюд, продуктів харчування будь-якій особі, (далі за текстом- «Покупець» або «Клієнт»), разом іменуються «Сторони». У відповідності до ст. 633 Цивільного кодексу України умови цього Договору є однаковими для всіх Покупців, які прийняли дану пропозицію. Фактом прийняття пропозиції Продавця є оформлення замовлення у Продавця, як самостійно Покупцем на Веб-сайті morefish.com.ua, так і за допомогою оператора за номером телефону +38095 058 0003 +38096 058 0003, та є безумовним прийняттям умов даного Договору.


1. Визначення термінів

Акцепт - прийняття Покупцем пропозиції; Веб-сайт - сайт Продавця на якому міститься актуальний перелік товарів та їх вартість за URL-адресою morefish.com.ua; Замовлення - сукупність дій Покупця, які свідчать про намір отримати від Продавця товар та послуги, визначені у Договорі. Під замовленням також розуміється обраний Покупцем перелік товарів (продуктів харчування, блюд, напоїв, супутніх товарів);
Кур’єр - особа, яка доставляє Товар;
Отримувач Товару - особа, яка отримує обраний Покупцем та доставлений Продавцем товар;
Оператор - уповноважена особа Продавця, яка приймає замовлення від Покупця та інформує останнього про асортимент, вартість та наявність Товару;
Товар - продукти харчування, блюда, напої та супутні товари, які пропонуються до продажу відповідно до асортименту та вартості, зазначених на Веб-сайті Продавця, та доступні для замовлення Покупцю.


2. Предмет Договору

Продавець бере на себе зобов’язання приготувати та доставити Покупцю замовлений Покупцем Товар, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та оплатити його вартість.


3. Порядок оформлення Замовлення

3.1. Замовлення оформлюється Покупцем за його вибором самостійно на Веб-сайті, в мобільних додатках або за номером телефона за допомогою Оператора.
3.2. При оформленні замовлення на Веб-сайті Покупець реєструється та обов’язково зазначає:
- ім’я;
- контактний телефон;
- E-mail;
- адресу доставки;
- прізвище, ім’я та по-батькові Отримувача Товару - в розділі «Коментар».
3.3. Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання тільки в разі якщо: -Покупець закінчив дії з оформлення замовлення на Веб-сайті, а Оператор зв’язався по телефону з ним для підтвердження замовлення та повідомив Покупця про те, що замовлення прийнято; -Оператор підтвердив Покупцю те, що замовлення прийнято до виконання в разі оформлення замовлення Покупцем через Оператора.
3.4. У разі, якщо Оператор не підтвердить Покупцю про прийняття замовлення, або Покупець відмовиться від оформлення замовлення, таке замовлення вважається не оформленим та таким, що не підлягає виконанню.
3.5. Покупець несе повну відповідальність за точність та/або достовірність відомостей які він зазначає при оформленні замовлення.


4. Ціна Товару

4.1. Мінімальна вартість замовлення з урахуванням усіх знижок у межах міста Харкова складає 250 грн. та може бути змінена Продавцем в залежності від адреси доставки.
4.2. Мінімальна вартість замовлення з урахуванням усіх знижок у передмісті Харкова складає 300 грн. та може бути змінена Продавцем в залежності від адреси доставки.
4.3. Ціна Товару зазначається на Веб-сайті morefish.com.ua, в національній валюті України за одиницю Товару.
4.4. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця.
4.5. Сума замовлення складається із загальної вартості замовлених Товарів та остаточно повідомляється Покупцю Оператором.
4.6. Продавець вправі встановлювати знижки на Товари та надавати бонуси. Види та розміри знижок і бонусів, порядок та умови їх надання зазначаються на Веб-сайті і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.


5. Продаж Товару

5.1. Продавець забезпечує наявність Товарів, які зазначені на Веб-сайті.
5.2. Зображення Товару на Веб-сайті є ілюстраціями та можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Всі інформаційні матеріали, зазначені на Веб-сайті, носять довідковий характер та не можуть у повному обсязі передавати достовірну інформацію про властивості та характеристики Товару.
5.3. В разі відсутності можливості виготовити замовлений Товар, Продавець вправі анулювати замовлення в частині зазначеної продукції та повідомити про це Клієнта за номером телефону, зазначеного у замовленні.
5.4. Продавець залишає за собою Право відмовити Покупцю в продажі та/або передачі замовлених Товарів у зв’язку з неналежним виконанням Покупцем своїх обов’язків у відповідності з цим Договором.
5.5. Право власності та ризик випадкової втрати, пошкодження Товару несе Покупець з моменту отримання Товару.


6. Оплата Товару

6.1. Оплата здійснюється готівкою при отриманні Товару або у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Продавця. Реквізити рахунка уточняються у Оператора.
6.2. При замовленні Товару з урахуванням усіх знижок на суму від 1000.00 грн. повна попередня оплата замовлення є обов’язковою.


7. Доставка Товару

7.1. Служба доставки Товару працює щодня з 10.00 год. до 21.30 год.
7.2. Орієнтовний час доставки: від 01.20 год. до 01.40 год. У вихідні та святкові дні час доставки може бути збільшено Продавцем з 02.00 год. до 02.45 год.
7.3. Конкретний час доставки Товару визначається з урахуванням віддаленості адреси доставки, дорожньої ситуації, погодних умов, та інших обставин, що не залежать від Продавця, та повідомляється Оператором. Перевищення часу доставки можливо внаслідок обставин непереборної сили.
7.4. Доставка Товару здійснюється: • у межах районів міста Харкова (Центр, Олексіївка, Салтівка, Холодна Гора) безкоштовно; • у межах районів міста Харкова (Аєропорт, П’ятихатки, Баварія, Горизонт, Рогань) з 10.00 год. до 20.00 год. безкоштовно. Після 20.00 год. доставка платна і становить 50 грн., незалежно від часу подання замовлення; • у передмістя (Пісочін, Солоницівка, Подвірки) оплатно- 70 грн.
7.5. Доставка Товару за межі міста Харкова здійснюється за наявності під’їзних шляхів.
7.6. Доставка Товару здійснюється на адресу, вказану Клієнтом у замовленні.
7.7. При прийнятті Товару, Покупець/Отримувач зобов'язаний його перевірити на відповідність замовленому і цілісність упаковки. У разі відсутності претензій -підтвердити отримання Товару та оплатити його, якщо попередня оплата не здійснювалась.
7.8. При безготівковій оплаті Покупець/Отримувач надає Кур’єру підтвердження оплати Товару. У такому разі обовязок Покупця з оплати Товару є виконаним з момента зарахування грошових коштів на рахунок Продавця.
7.9. Оплата Товару Покупцем є підтвердженням належного виконання обовязків Продавцем.
7.10. Про неможливість отримання Товару за адресою доставки Клієнт в можливо короткі терміни повідомляє Оператора за телефоном, та узгоджує новий час і місце доставки.
7.11. У разі відсутності Покупця/Отримувача Товару у визначений час за адресою доставки, очікування Покупця/Отримувача не перевищує 15 хв.
7.12. У разі не доставки Товару в обумовлений час, Покупець повідомляє Продавця про це за телефоном, або шляхом письмового повідомлення не пізніше 24 годин від часу доставки.


8. Повернення Товару

8.1. Повернення Товару (продуктів харчування, блюд, напоїв та супутніх товарів) належної якості не допускається, а повернення грошових коштів за такий Товар не здійснюється.
8.2. Повернення Товару неналежної якості допускається протягом строку придатності. При цьому Покупець вправі вимагати повернення грошових коштів, сплачених за Товар, або вимагати заміну Товару належної якості. Вартість Товару повертається Покупцю протягом 14 днів з моменту отримання Продавцем відповідної вимоги.


9. Порядок дій при доставці Товару, що не відповідає Замовленню

9.1. При доставці Товару, що не відповідає замовленому, або при доставці Товару у кількості меншій ніж зазначено у Замовленні, Покупець вправі прийняти його чи відмовитись від прийняття та вимагати Товар, що передбачений Замовленням, або повернення грошових коштів за фактично недоотриманий Товар.
9.2. Заміна Товару, що не відповідає замовленому по асортименту, здійснюється шляхом оформлення нового замовлення.
9.3. Факт невідповідності кількості Товару оформлюється Актом у довільній формі, що підписується Покупцем та Кур’єром.


10. Відповідальність Сторін

10.1. Товар може бути вжитий Покупцем тільки до закінчення строку його придатності. Продавець не несе відповідальності за збитки, що настали внаслідок неналежного використання, зберігання, вживання Товару після передачі такого Товару Клієнту/Отримувачу.
10.2. Продавець не несе відповідальності за зміст та функціонування інших Веб-сайтів, крім _morefish.com.ua.
10.3. Покупець зобов’язується не використовувати отриманий Товар у підприємницькій діяльності.
10.4. Продавець не несе відповідальність за неналежне, несвоєчасне виконання замовлення в разі надання Покупцем недостовірної або неправдивої інформації.
10.5. Сторони несуть відповідальність за виконання своїх обов’язків у відповідності з діючим законодавством України та положеннями цього Договору.
10.6. Сторони не несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань за Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, якими вважаються будь-які обставини, які носять непереборний та/або масовий характер і роблять неможливим належне виконання зобов`язань за даним Договором. Сторона, яка не може виконати зобов`язання в зв`язку з дією форс-мажорних обставин, повинна при першій же можливості негайно усно чи письмово повідомити іншу Сторону про настання, прогнозний строк дії і припинення цих обставин, інакше вважається, що форс-мажорні обставини були відсутні.


11. Порядок вирішення спорів

11.1. Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.
11.2. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим.
11.3. Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової претензії протягом 30 календарних днів з моменту її отримання.
11.4. У разі якщо Сторони в результаті переговорів не змогли досягти взаємної згоди щодо розбіжностей, що виникли, а також у разі, якщо одна зі Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір вирішується в судовому порядку, встановленому законодавством України.


12. Конфіденційність та захист персональних даних

12.1. Здійснюючи замовлення Покупець дає свою згоду на обробку зазначених ним персональних даних, у тому числі і з метою просування товарів та послуг.
12.2. Продавець має право відправляти інформаційні та/або рекламні повідомлення Покупцю за його згоди. Покупець вправі відмовитись від отримання такої інформації без повідомлення причин такої відмови.
12.3. Продавець зобов’язується дотримуватись конфіденційності відносно персональних даних Покупця, не допускати їх несанкціонованого використання третіми особами та виключити до них доступ особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання замовлення.


13. Інші умови

13.1. Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на Веб-сайті, є власністю Продавця.
13.2. Робота Веб-сайту може бути тимчасово зупинена в зв’язку з проведенням профілактичних або технічних робіт.
13.3. Продавець залишає за собою право змінювати ціни та складові блюд на власний розсуд, попередньо повідомивши про це Покупця.
13.4. Даний Договір набирає чинності з дня оформлення замовлення та діє до виконання всіх його умов.
Підпишіться на цікаві Звісточки